PHÂN BIỆT CÁC TRIỆU CHỨNG CỦA COVID-19 VÀ SỐT XUẤT HUYẾT

PHÂN BIỆT CÁC TRIỆU CHỨNG CỦA COVID-19 VÀ SỐT XUẤT HUYẾT

Nguồn: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương, Infographic: TTXVN

FB_IMG_1662558457249FB_IMG_1662558460559FB_IMG_1662558463973FB_IMG_1662558467389