Chi đoàn Tiểu học sinh hoạt định kì tháng 8

Chi đoàn Tiểu học sinh hoạt định kì tháng 8, tuyên truyền pháp luật và tặng vải áo dài đoàn cho đoàn viên nữ và áo đoàn cho đoàn viên nam.
Thành phần tham dự: Bí thư chi bộ Vũ Đình Thanh và tất cả đoàn viên chi đoàn Tiểu học

IMG_20220810_220641   IMG_20220810_220646  IMG_20220810_220702