Thông báo khẩn về việc học sinh được nghỉ học từ ngày 8/2/2020 đến hết ngày 15/ 2/2020 để phòng dịch bệnh Corona.

Trường TH Đất Cuốc thông báo học sinh được nghỉ học từ ngày 8/2/2020 đến hết ngày 15/ 2/2020 để phòng dịch bệnh Corona. Thông báo đến quý phụ huynh gửi tin đến các phụ huynh chưa biết thông tin.

Lưu ý các em học sinh và quý phụ huynh: Đây là thông báo nghỉ học để phòng dịch, không phải kỳ nghỉ lễ, do đó khuyến cáo các em học sinh chú ý không thường xuyên ra khỏi nhà, đặc biệt là những nơi công cộng, đông người. Đề nghị quý phụ huynh lưu tâm theo dõi chặt chẽ con em mình trong thời gian này và thực hiện nghiêm các chỉ dẫn phòng tránh lây nhiễm theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Thứ hai 17/02 các em đi học lại bình thường
Trân trọng thông báo đến phụ huynhreceived_483130222578070