Thông báo về việc tập trung học sinh năm học 2022-2023

Trường Tiểu học Đất Cuốc thông báo về việc tập trung học sinh năm học 2022-2023.

Thứ 2 ngày 29.08.2022 tất cả học sinh khối 1,2,3,4,5 tập trung tại trường Tiểu học Đất Cuốc  lúc 7 giờ đến 10 giờ 30 phút.

Thứ 3 ngày 30.08.2022 và thứ 4 ngày 31.08.2022 tất cả học sinh khối 1,2,3,4,5 tập trung tại trường Tiểu học Đất Cuốc  lúc 7 giờ đến 10 giờ.

Từ ngày 01.09.2022 đến ngay 04.09.2022 học sinh nghĩ.

Sáng thứ 2 ngày 05.09.2022 tất cả học sinh khối 1,2,3,4,5 tập trung tại trường Tiểu học Đất Cuốc  lúc 6 giờ 50 phút để đón lễ khai giảng năm học mới 2022 -2023 và tiến hành cả ngày có tính tổ bán trú.có
IMG_20220830_222337