Thông báo khẩn về việc kéo dài thời gian nghỉ học cho học sinh đến hết tháng 2

Trưởng tiểu học Đất Cuốc trân trọng thông báo: Theo công văn mới nhất của UBND Tỉnh Bình Dương cho phép kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh trên địa bàn tỉnh đến hết tháng 02 năm 2020
Nay thông báo đến phụ huynh nắm tình hình, đồng thời trong thời gian nghỉ, kính mong quý phụ huynh có liên lạc với GVCN thường xuyên để thông tin tình hình sức khỏe các bé và ôn tập cho các em trong thời gian nghỉ họcFB_IMG_1581764826642