Thư ngỏ Chương trình “Tiếp sức đến trường” cho học sinh tỉnh Bình Dương năm học 2022-2023

📃Thư ngỏ Chương trình “Tiếp sức đến trường” cho học sinh tỉnh Bình Dương năm học 2022-2023
Nguồn: https://binhduong.edu.vn/thu-ngo-chuong-trinh-tiep-suc-den-truong-cho-hoc-sinh-tinh-binh-duong-nam-hoc-2022-2023.html
#sgddtbinhduong #sogiaoducvadaotaobinhduong

IMG_20220809_214418