THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2021-2022

Trường TH Đất Cuốc  sau một năm phấn đấu đã đạt được những thành tích như sau tỷ lệ cá nhân đạt LĐTT 33/36; trong đó CSTĐ cơ sở: 05, LĐTT huyện khen:17 ;  LĐTT huyện Công nhận : 11. Về sáng kiến kinh nghiệm: Cấp trường: Đạt 19 SKKN; Sáng kiến kinh nghiệm Cấp huyện:  Đạt 14 sáng kiến; GVG huyện: công nhận 6 GV (1 GV đạt giải 3); 1 giải nhì trong cuộc thi viết gương sáng phòng chống covid do SGD khen; Giải 3 và giải khuyến khích hội thi tuyên truyền giới thiệu sách Huyện; 4 Giải khuyến khích văn hóa đọc; Tỷ lệ học sinh HTCT lớp học: 98,6% ( 487/494 ), Tỷ lệ HSHTCTTH 100% (87/87). Tổ chức cho học sinh tham gia các phong trào cấp huyện như: Tham gia HKPĐ cấp Tỉnh. Kết quả: 01 giải ba cờ vua nữ lứa tuổi 6-9; Vẽ tranh Mừng đảng mừng xuân: 2 giải C, 1 giải KK; Vẽ tranh giải thưởng mỹ thuật: 1 giải A, 3 giải B, 2 giải C, 2 giải KK, tập thể 2 giải B; 1 Giải khuyến khích văn hóa đọc

Danh sách đính kèm:
Tổng_hợp_kết_quả_thi_đua_tạm_thời_13.7.2022[2]