THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LỊCH KIỂM TRA CUỐI KÌ II

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LỊCH KIỂM TRA CUỐI KÌ II

Năm học 2020 -2021

Căn cứ vào công văn số 295/PGDĐT- GDTH về việc điều chỉnh lịch kiểm tra cuối kì II năm học 2020-2021 ngày 10/5/2021 của Phòng GDĐT Huyện Bắc Tân Uyên.

Trường tiểu học Đất Cuốc thông báo lịch điều chỉnh lịch kiểm tra cuối kì II năm học 2020-2021 như sau:

Ngày KHối  1 Khối 2 Khối 3 KHối 4 Khối 5
7/5/2021 Sáng : Tin học Sáng : Tiếng Anh
10/5/2021 Sáng : Tiếng Anh Sáng : Tiếng Anh + LS&ĐL

Chiều : Tin học

Sáng : Khoa học + Tin học

Chiều : LS&ĐL

11/5/2021 Sáng: Tiếng Anh

Chiều: Toán

Sáng: Tiếng Anh

Chiều: Toán

 

Chiều: Toán

Sáng: Khoa học

Chiều: Toán

Chiều: Toán
12/5/2021 Sáng : Tiếng  Việt Sáng : Tiếng  Việt Sáng : Tiếng  Việt Sáng : Tiếng  Việt Sáng : Tiếng  Việt

Lưu ý: Học sinh dự kiểm tra xong ở lại tiếp tục ôn tập phụ đạo và học bình thường cả ngày, không được nghĩ buổi chiều đến hết ngày 31/5/2021(hết tuần 35)

Mong quý phụ huynh nhắc nhở học sinh  thực hiện tốt thông báo này để học sinh đạt kết quả thiết thực nhất.