Hướng dẫn cách rửa tay bằng xà phòng

Hướng dẫn cách rửa tay bằng xà phòng

Rửa tay bằng xà phòng: 1. Rửa tay bằng xà phòng trong ít nhất 20 giây để phòng lây nhiễm nCoV. Rửa tay nhiều lần trong ngày, sau khi ho, hắt hơi, sau khi tháo khẩu trang, sau khi chăm sóc người…