STT Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về

1

70/KH-UBND

07/09/2016

UBND: V/v Triển khai Đề án tăng cường năng lực về quản lý, tiếp cận nguồn gen và chia sẻ công bằng, hợp lý lợi ích phát sinh từ việc sử dụng nguồn gen giai đoạn 2016-2025

2

19/2016/TTLT-BGDĐT-BNV

07/09/2016

TTLT: Thông tư Liên tịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập

3

4078/BGDĐT-VP

01/09/2016

BGDĐT: V/v Hướng dẫn tổ chức khai giảng năm học 2016-2017

4

2913/QĐ-BGDĐT

23/08/2016

BGDĐT: Quyết định Ban hành chương trình bồi dưỡng Cán bộ chấm thi nói và viết theo các định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

5

2912/QĐ-BGDĐT

23/08/2016

BGDĐT: Quyết định ban hành chương trình bồi dưỡng Cán bộ ra đề thi theo các định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

6

1957/BHXH-QLT

01/01/2016

Hướng dẫn thực hiện đóng BHXH,BHYT,BHNT kể từ ngày 01/01/2016

7

19/KH-UBND

05/04/2016

Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2015-2020