Hội nghị sinh hoạt chuyên đề

Hội nghị sinh hoạt chuyên đề

    Hội nghị sinh hoạt chuyên đề năm 2017 :” Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đúc, phong cách Hồ Chí Minh” về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ” tự diễn biến, tự…