Lễ kết nạp Đảng viên mới

Lễ kết nạp Đảng viên mới

2

 

Đồng chí Huỳnh Thị Thanh Tâm