Hội nghị sinh hoạt chuyên đề

 

 

Hội nghị sinh hoạt chuyên đề năm 2017 :” Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đúc, phong cách Hồ Chí Minh” về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ” tự diễn biến, tự chuyển hoá” trong nội bộ.

1

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh tham gia thi kể chuyện