Thông báo tuyển sinh lớp 1 năm học 2021-2022

Thông báo tuyển sinh lớp 1 năm học 2021-2022

Thông báo! Do tình hình dịch Covid -19 diễn biến phức tạp, trường Tiểu học Đất Cuốc thông báo đến quý phụ huynh tạm dừng việc tuyển sinh lớp 1 năm học 2021 – 2022 trực tiếp, chuyển qua tuyển sinh online…
Thông báo nghỉ phòng chống dịch bệnh COVID_19

Thông báo nghỉ phòng chống dịch bệnh COVID_19

Kính gửi quý phụ huynh! 📣📣📣 Trường Tiểu học Đất Cuốc thông báo nghỉ phòng chống dịch bệnh Covid_19: Thực hiện công văn số 248 ngày 05.02.2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương về việc tiếp tục cho học…
Thông báo khẩn

Thông báo khẩn

Kính gửi quý phụ huynh! 📣📣📣 Trường Tiểu học Đất Cuốc thông báo nghỉ phòng chống dịch bệnh Covid_19: Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương; Phòng GDĐT Bắc Tân Uyên. Để phòng chống dịch…