Thông báo tuyển sinh lớp 1 năm học 2021-2022

Thông báo tuyển sinh lớp 1 năm học 2021-2022

Thông báo! Do tình hình dịch Covid -19 diễn biến phức tạp, trường Tiểu học Đất Cuốc thông báo đến quý phụ huynh tạm dừng việc tuyển sinh lớp 1 năm học 2021 – 2022 trực tiếp, chuyển qua tuyển sinh online…
Thời khóa biểu

Thời khóa biểu

Tải Thời khóa biểu tại đây:  TKBLH ( từ tuần 14- 19.11.2018- lớp 1 học AV)