Thông báo đến quý phụ huynh học sinh

Thông báo đến quý phụ huynh học sinh

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẤT CUỐC THÔNG BÁO: Thực hiện sự chỉ đạo của Sở GDĐT tỉnh Bình Dương; Phòng GDĐT huyện Bắc Tân Uyên, hiện nay học sinh đang nghỉ học và ở tại nhà để phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên,…
Thời khóa biểu

Thời khóa biểu

Tải Thời khóa biểu tại đây:  TKBLH ( từ tuần 14- 19.11.2018- lớp 1 học AV)