Lễ khai giang năm học 2017 – 2018

Lễ khai giang năm học 2017 – 2018

3

 

Hiệu trưởng đánh hồi trống đầu tiên khai giảng năm học mới

5

 

Giáo viên tham gia văn nghệ chào mừng năm học mới

66506363_2220321341613353_7697276337320361984_n

Giáo viên chụp ảnh lưu niệm